Ansökningsformulär 2017

Du tävlar om SKAPA-priset på 550 000 kr och SKAPA-priset för unga innovatörer på 250 000 kr. Prisen kan av juryn delas på högst tre vinnare.

Formuläret består av fyra delar. Ett av våra kriterier för att kunna söka priset är att din produkt/tjänst måste vara på marknaden senast 2018 och får ha varit på marknaden tidigast 2015. Har du bilagor kan du ladda upp dem i sista steget av ansökan.